Her legger vi ut info om Nye aktuelle ting
Årsmøte 20.05.2019
ÅRSMØTE
Vågan Storviltjegerforening avholder Årsmøte i kantina til DNB 20.05.2019 kl 18.00

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være sendt inn til styret ved leder innen 15.05.2019
Leder: kjell.aarstein@lofotkraft.no

Hjemmesiden vil bli oppdatert med evt saker etter fristen for innmelding er gått ut.

Saker

1: Godkjenning av innkalling
2: Valg av møteleder
3: Valg av Referent
4: Valg av 2 stk til å skrive under protokoll
5: Årsberetning
6: Regnskap med revisors rapport
7: Valg v valgkomite / Valget utsettes til etter         behandling av inkomne saker
8: Inkomne Saker
Sak 1: Vedtektsendring §5 Årsmøte
Gjelder frist for saker til Årsmøte
Sak 2: Vedtektsendring ang revisor
Forslag til å få inn ekstern revisor


ÅRSMØTE
Årsmøte 24.05.2018

Lofoten Storviltjegerforening avholdt 24.05.2018 Årsmøte for 2017.  Møtet ble avholdt på kantina til DNB.
Tilstede var:
Kjell Aarstein, Robert Angelsen, Kay Ole Rasmussen, Richard Aas, Asbjørn Jensen, Kurt Andreassen, Hans Steffenakk, Oddvar Sameien, Anne-Gunn Winther, Frantz Sortland.

Formann Kjell Aarstein ønsker velkommen til møtet.

Saksliste:
Godkjenning av innkalling:  Enstemmig Godkjent
Valg av møteleder:
Forslag Kjell Aarstein                                -Enstemmig valgt
Valg av Referent :
Forslag Frantz Sortland                              -Enstemmig valgt
Valg av to stk til underskrift av protokoll:
Forslag Asbjørn Jensen og
Kay Ole Rasmussen                                     - Enstemmig Valgt

ÅRSMELDING FOR 2017
Leder leser årsmeldingen

Styret har denne perioden bestått av
Leder: Kjel Aarstein
Kasserer: Robert Angelsen
Sekretær: Frantz Sortland
Styremedlem: Anne - Gunn Winther
Styremedlem: Kay Ole Rasmussen
Styremedlem: Asbjørn Jensen
Vara: Richard Aas og Tommy Olufsen
Revisjon: Richard Aas og Kurt Andreassen
Valgkomite`: Har vært sittende styre

I denne perioden har det vært 1 styremøte, 23.04.2018 på Kvitvik hjørnet.  Videre har foreningen vært med på tildelingsmøte sammen med kommunen 09.08.2017 på Musikkhuset, og ett oppfølgingsmøte etter initiativ fra jegerforeningen i januar i år.  Der fikk alle valdansvarlige orientere om ståa i de forskjellige områdene i kommunen til viltutvalget.  
Foreninga har også vært medarrangør til Jaktlederkurs i Holandshamn i Mars i år, samt ett jakthundforedrag i Svolvær.
Foredraget tok for seg stell, trening og foring av jakthunder..
Det har i 2017 også vært viderført trening og oppskyting i Kolbeindalen.  Totalt 13 torsdager, hvor 100 jegere deltok.

 Årsmeldingen Enstemmig Godkjent

REGNSKAP
Kasserer Robert Angelsen går igjennom regnskapet

Regnskapet enstemmig Godkjent

VALG
Leder: Kjell Aarstein på valg - Enstemmig Gjenvalgt
Sekretær: Frantz Sortland på valg - Enstemmig Gjen - Enstemmivalgt
Styremedlem: Asbjørn Jensen på valg - Enstemmig Gjenvalgt
Varamedlem: Hans steffenakk på valg - Enstemmig Gjenvalgt
Varamedlem: Tommy Olufsen på valg  -Enstemmig Gjenvalgt
Valgkomitè: Forslag : Oddvar Sameien - Richard Aas og Kurt Andreassen,  Enstemmig Valgt

VEDTEKTER
Årsmøtet blir enstemmig enige om å gå igjennom vedtektene til foreningen.  Dette for å ha oppdaterte vedtekter i forhold til registrering i Brønnøysundregisteret.
Kasserer har fått i oppdrag fra styret å se på vedtektene og å legge frem ett forslag til nye vedtekter på Årsmøtet.
Årsmøtet går igjennom vedtektene og Godkjenner Enstemmig disse.

NAVNEENDRING
Det kom forslag om navneendring på Foreninga.
Da foreninga ble startet, tok vi navnet Lofoten Storviltjegerforening.  Vi har imidlertid sett at foreningen stort sett har medlemmer tilknyttet Vågan Kommune, og at det stort sett blir jobbet opp mot Vågan Kommune.
Forslaget til navneendring var da å endre fra dagens navn til Vågan Storviltjegerforening..
Forslaget enstemmig vedtatt.. 


ÅRSMØTE
ÅRSMØTE

Styret i Lofoten Storviltjegerforening kaller inn til Årsmøte Torsdag 24.05.2018 kl 18.00 i kantina til DNB

Vanlige Årsmøtesaker

Saker som ønskes behandlet på Årsmøtet må være styret i hende innen 15.05.2018
på mail til 
kjell.roar.aarstein@lofotkraft.net
Møte mellom Jegerforeningen og Kommunen
Møte Onsdag 09.08.2017

Onsdag 09.08.2017 hadde Jegerforeningen møte med representanter fra Vågan kommune på Musikkhuset angående
tildeling av dyr / opprettelse av nye vald i kommunen.
Bakgrunnen for møtet var at man ikke har hatt det såkalte
"tildelingsmøtet" med kommunen, samt at fristen for utsendelse av papirer / tildeling var overskredet.
Siden dette var saken også i fjor, valgte jegerforeningen å invitere de involverte til ett møte på nøytral grunn.

Fra Vågan Kommune møtte følgende:

Eirik Marthinussen                      Sekretær Viltutvalget
Torbjørn Ollestad                       Kommunalsjef
Harald Hansen                            Viltutvalget
Holger Pedersen                         Viltutvalget

Fra Jegerforeningen møtte:

KjellAarstein                              Leder
Frantz Sortland                           Sekretær
Asbjørn Jensen                           Styremedlem
Oddvar Sameien                         Møteleder

Jaktlagene stilte med følgende representanter:

Årstein                                      Morten Eriksen
Hinnøy Sør                                 Kjell Aarstein
Storfjell (Nytt vald i år)             Jan erling Didriksen og Edgar Nikolaysen
StoreMolla Nord                         Frantz Sortland
Storemolla Gr eier lag               Geir Helland (for Gerd Smedstuen)
Lillemolla                                 Geir Helland
Rulten                                       Klaus Krane
Lakselvvaldet                            Jan Erik Knutsen
Delp                                         Øistein Lyngmo
Eidet / Haugen                          Klaus Krane
Blålyngen / Sunnlandsfjord        Jan Gunnar Eilertsen
Olderfjorden                             Asbjørn Jensen
Vagakallen                                Bjørn Stokvik
Liland  (Nytt vald i år)               Øivind Johansen
Vaterfjorden                             Kurt Andreassen og Tommy Olufsen

Møtet ble åpnet ved formann i jegerforeningen, som også ønsket de fremmøtte velkommen.

På grunn av kort frist for møtet var det ikke laget og sendt ut noen formell saksliste, men vi hadde skrevet ned noen punkter vi ønsket å diskutere.

-Ettersom det i år ikke har vært avviklet tildelingsmøte med kommunen og jaktlagene, tok vi en liten runde rundt bordet for å høre litt om hva som rører seg rundt omkring.

Konklusjon er at det er økning i elgstammen over hele fjøla, bortsett fra Store / Lille Molla som mener det er omtrent som i fjor.

-Årlige tildelingsmøter

Her ble det bestemt at jegerforeningen inviterer til disse møtene, og at de avvikles senest 31.01 påfølgende år

-Overholdelse av frister / presiseringer av hvilke datoer som gjelder

Det vil komme en oversikt over datoer / frister som gjelder for valdene og kommunen.  Kommunen gjør sitt beste for å komme i mål med overholdelse av sine frister.
Her orienterte også Eirik om årets tildeling, samt at de to nye valdene som det var søkt om fikk positivt svar.
Disse er Storfjell i Østre Vågan med tellende areal 7800 mål.  Samt Liland med 5500 mål tellende areal.

-Justering av minsteareal i hele eller deler av kommunen

Vi ønsker å ta en runde med jaktlagene vedr å justere ned/opp minstearealet til det som samsvarer med areal og uttak.
Det er mer ønskelig å ha ett minsteareal pr dyr som er forenlig med uttak og areal, enn å hvert år bruke 50 % regelen aktivt.

-Status  Ettersøksgruppa

Vi har pr i dag 6 stk som har vært på kurs "Ettersøk Videregående"
Disse er : Geir Helland - Geir Buschmann - Kjell Aarstein - Kurt Andreassen - Richard Aas og Oddvar Sameien
Pr i dag er det kun Richard Aas og Oddvar Sameien som har kontrakt med kommunen.  Vi mangler også noe utstyr til gruppa som må kjøpes inn.
Dette har vi dialog med kommunen om.

-Skilting

Fareskilt for elg ble plassert ut i området Lyngvær til Kleppstad i Vinter, disse står ute ennå.  Jegerforeningen ønsker at disse blir "røktet" bedre, og ønsker at ettersøksgruppa har ansvar for disse.  Kommunen sjekker om det er noe i veien for dette i forhold til Statens vegvesen.

Møtet ble avsluttet ved at Harald Hansen takket for invitasjon, og mente vi hadde hatt ett godt og konstruktivt møte.HONDA VINSJ FRA HSX

NY FORHANDLER I SVOLVÆR


AXEL JACOBSEN MASKINFORRETNING AS

TLF 76 06 80 00

Mail: firmapost@axel-jacobsen.no


Se under Fane

"UTSTYRSTIPS"

Din overskrift
Din overskrift

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...

johs. | Svar 09.02.2012 16.31

Sitter forøvrig med en singa i 27 gr på andre siden av jora å koser meg

Johs. | Svar 09.02.2012 16.27

Bare en liten komentar til det nye forslaget til jakttider, jeg går utifra at det har sneket seg inn en datofeil for den nye start av elgjakta, ja den dataen

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

25.03 | 18:19

Flott😊

...
31.08 | 08:48

Ser at den fungerer ikke som link. Må kopiere den, og lime den inn i adresselinja.

...
30.08 | 18:05

Hei. Jeg får ikke åpnet denne koblingen ?

...
29.08 | 22:06

https://youtu.be/dqzRtHVHfnE

Vinsja i bruk👍

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE