Diverse vedrørende Telling av Elg
Helikoptertelling Elg 08.03.2019
Vedlagt finner dere oversikt over Helikoptertelling av Elg 08.03.2019


Elgtelling Vågan 08.03.19
Waypoint       Ku Kalv Okse Ukjent
1 Rødlimyra 3    
2 Rørvikskaret   3  
3 Lyngvær 1 2    
4 Lyngvær 1 1 1  
5   Lyngvær       2  
6 Olderfjorden sør 1 2    
7 Olderfjorden sør 1    
8 Olderfjorden sør   2  
9 Olderfjorden sør 2 1  
10   Olderfjorden sør 1 1    
11 Olderfjorden nord 2 1 4  
12 Olderfjorden nord   3  
13 Olderfjorden nord 1 1    
14 Olderfjorden nord 1 2  
15   Olderfjorden nord 3   2  
16 Sydalen   1  
17 tøa 1 1  
18 haugen   1  
19 Laukvik     2
20   Oddværan 1 1    
21 Skarberget 2 2 1  
22 Rørhopen 1 1 2  
23 Rørhopen 2 1    
24 Rødsand/Osdalen     3
25   Digermulen     2  
26 Valen 2 1 1  
27 Digermulkollen 1    
28 Valmarka 2 2 4  
29 Øvrevatnet 1 1 2  
30   Fagerbakken 1 2    
31 Skjettenmyra 1 2    
32 Skjettenmyra 1 2    
33 Holandstinden   2  
34 Ramsosvatnet   1  
35   Ramsosvatnet 1 1    
36 Stordalen 1 1    
37 Stordalen   1  
38 Skogholt 1    
39 Skogholt 1 1    
40   Tortenbakkelva 1 1    
41 Sommarset 1    
42 Storfjell 1 1  
43 Storfjell 2 3 1  
44 Hundsneset   1  
45   Ramsosklubben 1 1    
46 Sandnes 2 1 2  
47 Vestre Jansdalen 1 1    
48 Årstein 1 1 3  
49 Årsteinskaret     1
50   Lilleårstein     1  
51 Årsteinneset 1 1    
52 Gullvika 1 1    
53 Rørvikskaret     3
54 Rystad 1 2    
SUM       50 38 48 9
Ku Kalv Okse Ukjent
Sum tot   145  
      50 38 48 9
Ku Kalv Okse Ukjent
Sum tot   145  
Vintertelling av Elg
Vintertelling av Elg

22.03.2016 gjennomførte vi Vintertelling av Elg med helikopter i Vågan Kommune.  Det var Heliteam som fløy for oss.  Med i Helikopteret var Eirik Marthinussen, Asbjørn Jenssen og Oddvar Sameien.
Vi startet fra flyplassen ca kl 09.15 og fløy over Svolvær / Kabelvågmarka først.  Så videre vestover, i Hopsåsen fant vi de første dyra.  Etter å ha fløyet over områdene vestover mot Gimsøya, videre rundt Brenna og Sundlandsfjorden, samt Blålyngen - Laukvik - Delp - Kvitfossen - Laupstad - og til Følstad, samt Småskjæran -  Vaterfjorden og Husvågen fløy vi til flyplassen for bunkring og kaffe.  På denne runden hadde vi 55 dyr på blokka.  Etter kaffepause fløy vi over til Følstad, rundt Oddværan - Rekneset - Rørhopen, så over til Storneset og den delen av Hinnøya som hører til Vågan Kommune samt Store og Lille Molla.
På denne runden fant vi 63 stk.
Disse tallene er inkl de observasjoner som er gjort via spor inn i områder, der det ikke er spor ut igjen.

Dette utgjorde til sammen 118 dyr.

Fordeling / Sammensetning av dyr.

01: Hopen                  Ku og kalv
02: Rørvika                Ku og 2 kalver og 2 okser
03: Lyngvær               Ku og kalv
04: Lyngvær               4 kuer 2 kalver og 4 okser
05: Olderfjord            Ku og kalv
06: Olderfjord            Ku og kalv
07: Kleppstad             2 Okser
08: Kleppstad             2 Ukjent
09: Sundlandsfjorden  3 kuer 2 kalver og 1 okse
10: Sundlandsfjorden  2 Kuer og 1 kalv
11: Sundlandsfjorden  1 Okse
12: Blålyngen             4 Okser
13: Blålyngen              Ku og 2 kalver
14: Blålyngen              Ku og 2 okser
15: Rangeldalen          Ku og kalv
16: Laukvik                 Ku og kalv
17: Storvannet            Ku og kalv
18: Oddværan             2 Ukjent
19: Osen                     Ku og kalv
20: Valmarka              Ku og 2 kalver
21: Valmarka              2 kuer og 2 kalver og 1 okse
22: Stordalen              1 Okse
23: Stordalen              Ku og 2 kalver
24: Holtran                 Ku og 2 kalver
25: Storfjell                Ku og 1 okse
26: Storfjell                Ku og kalv
27: Kalvvikpollen         2 kuer og 3 kalver og 3 okser
28: Hundsnes              Ku og kalv
29: Pollan                   Ku og kalv
30: Pundslett              Ku og kalv
31: Sanden                 Ku og kalv
32: Pundslettvannet    9 Okser og 1 ukjent
33: Brettesnes              Ku og kalv
34: Brettesnesnakken   3 Ukjent
35: Gullvika                  Ku og kalv og okse
36: Borkvikvannet         3 Ukjent
37: Framnesvika            3 Ukjent
Nytt vedr vintertelling
30.03.11 SISTE NYTT VEDR VINTERTELLING AV ELG

😥 Det er nå kommet beskjed fra kommunen vedr vintertelling av elg.  Det blir IKKE telling av elg med helikopter i år.  Det er litt skuffende at vi ikke fikk dette til denne gangen heller, vi var veldig optimistiske i forhold til midler fra fylket.   Vi får bare stå på og prøve på nytt.  😉

04.02.11 INFO OM VINTERTELLING AV ELG

Vågan Kommune har nå søkt Fylket om midler til Vintertelling av elg med Helikopter.  Kommunen har vært i kontakt med Lødingen og Hadsel kommune, med spørsmål om de ønsker å være med på en slik telling.  Det er pr i dag ikke interesse for ei slik telling i Lødingen og Hadsel.  Via kjente har vi fått opplysninger om at Andøy kommune hadde ei slik telling for tre år siden, og skal ha nok ei telling med helikopter nå i vinter.  Vi håper våre argumenter for å få til ei slik telling også på Austvågøya og de delene av Vågan kommune som ligger på Hinnøya vil slå positivt ut for oss under behandlingen av denne søknaden hos Fylkesmannen.  Skulle det imidlertid komme ett avslag, må vi belage oss på å få til ei bakketelling.  Det vil da bli organisert via Jegerforeningen og Kommunen.  Vi kommer tilbake med mere nytt om saken etter hvert.
Her har en Storokse samlet ett lite harem med 4 flotte kyr
27.04.2010 Info vedrVintertelling
Viltutvalget hadde møte den 16.04.2010.  Der ble det diskutert om kommunen skulle bevilge penger til Elgtelling med helikopter.  Innstillingen fra Viltutvalget til Hovedutvalget er at det bevilges penger til prosjektet, dog med et par klausuler. 
1: Man jobber aktivt opp mot Hadsel og Lødingen om ett samarbeid vedr tellingen.
2: Arbeide for å få også Vestvågøy med på prosjektet
3: Hvis ikke Hadsel og Lødingen ønsker å være med, teller Vågan kun på eget areal.

Som sagt er saken nå oversendt til Hovedutvalget for endelig behandling, og vi avventer svar derfra.  Dette kommer vi selvsagt tilbake til senere.
09.04.2010 Info vedr Vintertelling
Situasjonen pr i dag 09.04.2010 når det gjelder telleing av Elg med helikopter er følgende.
Vågan kommune har ennå ikke behandlet saken vedrørende bevilgning av penger fra Viltfondet for å få gjennomført ei vintertelling av elg med Helikopter. 
Slik situasjonen er pr i dag med varmegrader og regn, forsvinner sneen i rekordfart, og ei evt telling i år vil uansett henge i en tynn tråd. 
Det er ingen vits i å bruke mange penger på et slikt prosjekt uten å få skikkelige tall i retur. 
Nå må vi bruke kreftene våre til å få kommunen til å bevilge / øremerke midler til dette for 2011. 
Videre må vi få til ett samarbeid med Hadsel og Lødingen om en felles søknad til fylket, der vi ber om midler til ei slik telling.
Vi oppfordrer så mange som mulig til å melde seg inn i Lofoten Storviltjegerforening, sammen står vi mye sterkere i forhold til å øve press på de forskjellige instanser i Elgforvaltningen.
Så lenge Elgen kommer slik, er det greit å telle de.
Litt Historikk vedr Telling av Elg
Lofoten Storviltjegerforening har ved to anledninger foretatt vintertelling av elg.  Tellingene er foretatt med snescooter der dette er mulig, samt båt for å komme til i fjorder, på øyer osv.  Samt at mange har vært ute på ski / truger. 

Jegerforeningen søkte også fylket i 2005 om tilskudd til telling. 

Vi fikk imidlertid avslag på søknaden på grunn av feil ved innsending av søknaden.  Denne feilen ble gjort av Jegerforeningen.  (Søknaden skulle vært sendt via kommunen, ikke direkte fra foreningen). 

Vi ble da enig med kommunen om at grunnmaterialet nå lå klart, slik at det bare var for kommunen å sende søknaden inn på nytt.  Det er imidlertid ikke blitt gjort noe vedrørende denne  saken ennå.  

Jegerforeningen fikk imidlertid en mail fra Vågan Kommune v/Eirik Marthinussen i midten av januar.  Der fikk man forståelsen av at ei telling nå stort sett var i boks.  Penger sto på bok i Viltfondet, og pris var innhentet fra Heli-team i Harstad.  Ved purring på saken, var det ikke lenger sikkert at vi kunne gjennomføre ei slik telling likevel, dette på grunn av at saken måtte godkjennes i Viltutvalget i kommunen. 

Saksdokumenter er skrevet, og rådmannen har kommet med sin innstilling i saken. 

Styret i jegerforeningen har lest gjennom papirene, og har sendt svar pr mail til Vågan Kommune v/Eirik Marthinussen med kopi til Bjørga Delp.

SAKSDOKUMENTER FØLGER LENGER NED PÅ SIDEN
Saksdokument Vågan Kommune

Vågan kommune

Arkiv: FA-K40
Arkivsaksnr: 10/272
Saksbehandler: Eirik Marthinussen

Saksgang
Utvalg/Styre Møtedato Saksnr
Viltutvalget

Utredning av kostnader for vintertelling av elg
Vedlegg:

Dok.dato Tittel Dok.ID
14.01.2010 SV: Vintertelling av elg 84584
14.01.2010 SV: Vintertelling elg 84583
14.01.2010 SV: Vintertelling elg 84585
04.02.2010 Fellingsavgift 2009.pdf 86543

Saksopplysninger:

Bakgrunn og problemstilling

På bakgrunn av sak 017/09 vedtatt i møte 10.06.09 fremlegges denne saken for utvalget.

Det har lenge vært et ønske fra både kommunen og jegerne i kommunen at en vintertelling
av elgstammen ble gjennomført.

Det ble foreslått at man skulle samarbeide med nabokommuner og søke Fylkesmannen om
tilskudd til tellingen. Nabokommunene, Hadsel og Lødingen har imidlertid takket nei til et
samarbeid.

Administrasjonen har likevel innhentet pristilbud fra HeliTeam i Harstad for gjennomføring av
telling med helikopter. De har meddelt kommunen at de har lang og god erfaring med telling
av elg vinterstid.

HeliTeam har bedt oss om å samarbeide med lokale jegere slik at vi under flyging kan ha
med inntil 5 passasjerer for å registrere observasjoner. Det er selvsagt en fordel at man har
erfaring og trening i kjennskap til dyrearten.

Storviltjegerforeningen er kontaktet av administrasjonen og har sagt seg villige til å delta med
erfarne jegere, alt etter kommunens behov.

Administrasjonen har sammen med Storviltforeningen, ved Oddvar Sameien, sett gjennom
kart og laget en begrensning av området som skal kartlegges. Da også utover Vågan
kommunes grenser mot øst. Dette fordi det er viktig å se sammenhengen i dette geografiske
området.

�0;C;
Det står i dag på Viltfondet kr 114.442. Det er i regnskap/budsjett, postert en overføring til
fondet på 7.832 kr for 2009. Inntekt fra utleie av grunn til jakt og fellingsavgift for elg var til
sammen for 2009 på 11.350 kr. Differansen i inntekt og overføring til fond skyldes utbetaling
av lønn til fallviltjegere ved ettersøk.

Prisen vi har fått fra HeliTeam er på 7.500 kr pr effektive flytime eksklusiv 8 % mva. Det blir
anslått ca 5 timers flytid for områdene mellom Gimsøystraumen og Raftsundet, noe som vil
gi en kostnad på 40.500 kr inkl mva. Administrasjonen og storviltforeningen vil utføre telling
med nord-østlig grense i Øksfjorden, og inkludere Storemolla og Lillemolla, noe som vil øke
timeforbruket. Administrasjonen anslår dermed timeforbruket til å kunne bli 7 timer, noe som
vil gi en total kostnad inkl mva på 56.700 kr.

Krav og hensyn ved valg av løsning

Analyse av krav/hensyn

Jakt og fangst handler om å høste av et overskudd av naturens produksjon. Naturens eget
ressursgrunnlag danner rammene for størrelsen av viltbestandene. Gjennom et aktivt viltstell
kan det legges til rette for økt produksjon og uttak av ulike viltarter.

Gjennom aktivt viltstell og tilhørighet i et jegermiljø, er vi med på å spre viktig kunnskap og å
skape engasjement rundt friluftsaktivitetene jakt og fangst.

En forsiktig elgforvaltning er ikke å skyte for få dyr, men å skyte så mange at man er sikker
på at bestanden ikke blir for stor i forhold til beitegrunnlaget.

En telling av elg på våren gir oss ett mål om antall produksjonsdyr i en bestand, mens en
høsttelling gir oss et mål på årets produksjon i tillegg til voksenbestand.

Organisering av jaktområder er i utgangspunktet et frivillig samarbeid mellom jegere,
grunneiere/rettighetshavere og offentlig viltforvaltning. For hjortevilt setter viltmyndighetene
minsteareal for tildeling av fellingskvoter. De vald som godkjennes kan inndeles i flere jaktfelt
og jaktlag.

-2


�0;C;
Overordnet mål med driftsplanlegging for storvilt er å fremskaffe en optimal avskytning som
holder artsbestanden stabil og på et sunt nivå i forhold til beitegrunnlaget. Dette betyr at
bestanden skal holdes på et nivå der skader på skog-og jordbruk er minimale, og også
kaster av seg det som er ønskelig i lokalområdet.

Bestandsrettet forvaltning krever sammenslåing av større områder og økt samarbeid og
engasjement fra grunneiere, jegere og/eller rettighetshavere.

Driftsplaner og tilknyttede avskytingsavtaler blir i økende grad tatt i bruk i
hjorteviltforvaltningen. Disse er basert på avtale mellom rettighetshavere og kommune.
Jaktrettshaveren får en større innflytelse i hjorteviltforvaltning gjennom økt ansvar og
deltakelse i utarbeidelse av slike planer i samarbeid med lokale viltforvaltningsorganer.
Hovedmålsetningen må være å kunne holde en bestand med optimal produksjon og
avkastning, sunne og friske dyr, riktig kjønns-og aldersammensetning og med en passende
størrelse i forhold til leveområdets bæreevne og skadepress fra annen virksomhet.

Det er en absolutt fordel å etablere store hensiktsmessige driftsenheter, og størrelsen på
driftsplanområdet må baseres på naturgitte forhold, bestandstetthet og
samarbeidstradisjoner.

Alternative løsninger

1. Saken utsettes til neste jaktår for å få til et samarbeid om kostnadene med
nabokommuner, og dermed få grunnlag til å få innvilget tilskuddsmidler fra
Fylkesmannen.
2. Det bevilges midler til vintertelling.
Saksbehandlers vurderinger

På bakgrunn av henvendelse fra jegerne og arbeidsordre fra viltutvalget er det utredet
kostnader for vintertelling av elg. Kostnaden kan bli opp mot 56.700 kr inkl mva. Dette er en
betydelig sum og er like i underkant av halve fondets størrelse. Viltutvalget har til nå kun
bevilget mindre summer til vilttiltak.

Alle vald i Vågan bør se nytten i de kommende resultatene og etterstrebe seg til å komme i
gang med å utforme driftsplaner for sine respektive vald. Små vald bør vurderes
sammenslått med nabovald slik at man får store sammenhengende driftsplanområder.

Administrasjonen ser for seg at alle vald i løpet av fem år har utarbeidet driftsplaner. Det vil
føre til at valdene i langt større grad får ansvar for eget uttak av dyr og ivaretakelse av
elgstammen i kommunen.

Det er ønskelig at vintertellingen godkjennes.

Konklusjon fra rådmannen

Saken er av en slik karakter at den bør fremmes for Hovedutvalg for næring, plan og utvikling
og ikke Viltutvalget som underutvalg.

Det er betydelige kostnader som kommer frem av utredningen. Det er derfor svært ønskelig
at man får i stand en samarbeidsavtale med nabokommunene, Hadsel og Lødingen.
Hovedutvalget bes om å vurdere å utsette saken til man får laget slik avtale og dermed får
ned kostnadene.

Rådmannens innstilling:

Et samarbeid med Hadsel og Lødingen vil kunne utløse grunnlaget for å få innvilget
tilskuddsmidler fra Fylkesmannen.

Saken utsettes til man får ytterligere utredet om det er mulig å få samarbeid med
nabokommunene, Hadsel og Lødingen.

-3


�0;C;
Rolf G. Nicolaisen
Rådmann

 

Ingen kunst å telle så lenge elgen går på det her viset.
Svar på Brev fra Vågan Kommune

Lofoten Storviltjegerforening

Boks 211

8301 Svolvær

 

 

 

 

Vågan Kommune

v/Eirik Marthinussen / Bjørga Delp

Rådhuset

8300 Svolvær

 

 

                                                                                  Svolvær 12.03.2010

 

Vintertelling av Elg

 

Den 10.03.2010 sendte undertegnede en mail til Vågan Kommune v Eirik Marthinussen og etterlyste en evt avgjørelse på utredning av vintertelling av elg.  Undertegnede fikk da samme ettermiddag saksdokumentene oversendt på mail fra Marthinussen.  Jegerforeningen hadde samme kveld styremøte, og en av sakene der var telling av elg.  Styret leste gjennom dokumentet, og ble enig om å gi ett tilsvar på dette.  Tilsvaret sendes på mail til Vågan kommune v/Eirik Marthinussen, med kopi til Bjørga Delp.

 

 

Vågan kommune åpnet for elgjakt første gang i 1994.  Pr i dag er det 13 vald i drift i Kommunen.  Siden starten i 1994 har denne jakta generert over 130.000,- kroner i inntekter til kommunen via fellingsavgifter og utleie av kommunal grunn.  Kommunen har ved tre anledninger bevilget penger til til Jegerforeningen.  Dette var i forbindelse med telling av elg, samt innkjøp av vester til bruk under ettersøk.  Trekker man fra de pengene som er bevilget via viltfondet, ca 15.000,- kroner, fra 1994 og frem til i dag, er vi kommet til det beløpet som kommunen faktisk har på konto pr i dag.

 

Jegerforeningen har i alle år benyttet privat eiet utstyr til utøvelse av ettersøk, ivaretaking / opprydding av fallvilt, lokaler til henging av slakt osv.  Jegerforeningen mener å ha spart kommunen for store utgifter i forhold til det å holde utstyr til Fallviltgruppa.  (Ser vi på feks Harstad kommune, så holder de sine fallviltgrupper med alt av nødv utstyr.)   

Videre er det Jegerforeningen som har administrert og iverksatt de tellinger som er blitt foretatt.  Disse tallene har kommunen hele tiden hatt fri tilgang til.  Videre har også Jegerforeningen stått for innsamling av tenner, og innsendelse av disse for aldersbestemmelse av dyr,  denne kostnaden er heller ikke kommunen blitt belastet med. 

Kommunen ønsker også at de forskjellige vald utarbeider driftsplaner, det er meget vanskelig å utarbeide en driftsplan utifra at man ikke vet noe om bestand og bestandsutvikling.

 

 

 

 

 

 

 

1: Kommunen bevilger nødvendige midler for gjennomføring av Helikoptertelling i år.

 

2: Vågan Kommune og Storviltjegerforeningen jobber aktivt opp mot Hadsel o Lødingen Kommune om ny telling om feks to år.  Da vil vi få en mye bedre oversikt over bestand og bestands utvikling.

 

3: Kommunen vil også i fremtiden ha inntekter til Viltfondet i form av Fellingsavgifter, samt inntekter på utleie av kommunal grunn.  Slik at en slik bevilgning vil bli tjent inn igjen iløpet av 4 – 6 år, avhengig av størrelse på kvoter og  avskyting.

 

4: Hvis vi også tar med den besparlsen Vågan kommune har hatt på Viltfondet siden 1994 og frem til i fjor, da den kommunale fallviltgruppa ble etablert, synes vi kommunen samlet sett har kommet rimelig fra det, selv ved å bevilge nødvendige midler til telling.

 

 

 

Med Vennlig hilsen for Styret i

Lofoten Storviltjegerforening

 

Oddvar Sameien

 

 

 

 

 

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

25.03 | 18:19

Flott😊

...
31.08 | 08:48

Ser at den fungerer ikke som link. Må kopiere den, og lime den inn i adresselinja.

...
30.08 | 18:05

Hei. Jeg får ikke åpnet denne koblingen ?

...
29.08 | 22:06

https://youtu.be/dqzRtHVHfnE

Vinsja i bruk👍

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE