Fallvilt - Påkjørsler - Andre skader
Jakta 2012

I skrivende stund er det bare en dag igjen av Elgjakta 2012, ei høstjakt som ble ganske så innholdsrik for mange av jegerne, ihvertfall i Vågan.
 
Elgjakta startet med ett fantastisk høstvær, og det var fine timer på post i sola.
Med en fellingstillatelse på totalt 37 dyr fordelt utover 13 vald, skal det mye til for at det ikke skjer ett eller annet.

Vaterfjorden:  Ku og Kalv utfor flåg, kalven omkom mens kua ble avlivet av jaktlaget.  Kalv nr to ble felt noen dager senere.

Storemolla Nord: Påskutt Okse, ettersøk gjennomført, men ingen tegn til blod, kjøttslintrer osv.  Elgen friskmeldt i samråd med Kommunen.

Storemolla Nord:  Ku utfor flåg, omkom av fallet.  Hund (Elgheia`s Olli) ble sittende fast på ei fjellhylle i litt over ett døgn.  Da var det to fjellklatrere fra Svolvær oppe og reddet han ned :-)) 


Storemolla Sør:  Jaktlaget kommer over to "små" kalver, den ene felles og veies inn til i underkant av 40 kilo.  Den andre kalven "unnslipper", men må nok regne med å bøte med livet den også iløpet av høsten / vinteren.

Vaagakallen:  Kalv påskutt.  Ettersøk gjennomført, uten å finne dyret.  Etter melding om en elgpåkjørsel ved Hopsvannet om kvelden 29.10.2012, og observasjoner av dyr langs veien, rykket jaktlaget ut og avlivet en kalv som hadde tydelige bevegelsesproblemer.  Det viste seg at denne kalven hadde tydelig skuddskade.  I tillegg hadde den også nytt brudd og sårskade, mest sannsynlig etter påkjørsel av bil.

Hinnøy Sør:  Elgheia`s Kvikk dro ut etter Okse første dagen i jakta.  Først etter tre dager fikk vi han i retur.  Han hadde fulgt på dyr over til Kvannkjosen, og dermed ut av peilerekkevidde.  Da vi sammen med Frode - Frank og .......... fra Kvannkjosen fant han igjen, sto han i los på ku og kalv.

Vestlandet (Hadsel Kommune): Her kom jaktlaget iløpet av jakta over to dyr som var skadet.  Det ene var en okse med avbrekte frambein, og den andre ei kvige med skade i ett øye.  Begge dyra ble avlivet av jaktlaget.

Er det andre som har historier / hendelser de vil dele på hjemmesiden er det bare å ta kontakt.Denne kviga ble ved en tilfeldighet funnet av unger ved kirka i Kabelvåg. Kviga hadde kilt seg fast i ei sprekka i fjellet. Kviga ble avlivet av fallviltgruppa.
Årstein

Torsdag 23.02 fikk vi meld om en elgkalv som haltet på venstre framfot.  Det kunne se ut som om denne var knekt.  Fallviltgruppa v Kjell var ute å kikket, men ettersom det var ganske seint på dagen rakk de ikke å gjøre noe med saken.  Vi tok med oss scooter og annet utstyr dagen etter, og etter litt søk fant vi elgen liggende i sårleie ikke langt fra der den var observert dagen før.  Det viste seg at den venstre framfoten var knekt av rett ovenfor klauven.  Elgen ble avlivet og tatt med til Svolvær.  Der henger den nå på kjølkerommet til mørning.

Forvokste "Klauver" Storemolla

Her er svar fra Veterinærinstituttet i Harstad vedr forvokste Klauver på elg, felt på Storemolla. 


Vågan kommune v/viltnemndansvarlig

Storgt. 29

8300  SVOLVÆR


Deres ref.: Eirik Martinussen 977 92 527 Vår ref.: 2011-70-788                        Dato: 31.08.2011

 

 

UNDERSØKELSE AV ELGKLAUVER

 

Mottatt 14.01.2011:  4 klauv av elg, hunn

Eier: Vågan kommune, Storgt. 29, v/viltnemndansvarlig, 8300 SVOLVÆR

 

Innsendelsesårsak: Oppklaring og oppfølging av helseproblem hos dyr

Anamnese: Elg felt pga forvokste klavver.

 

Metode : (ME01_001) Obduksjon/organundersøkelse

Metode : (ME01_002) Histopatologi

4 bein fra elg kuttet av på pipa. Alle beina hadde forvokste klauver. Lengde 25- 40 cm med krumming på ca 90 - 270 grader. Tilnærma normalt fast hornlag på alle klauvene.

Histopatologisk undersøkelse (mikroskopi av vevssnitt) gav ikke spesifikke patologiske funn.

 

Kommentar:

En har ikke påvist spesifikk årsak til at klauvene ble forvokste. Fra tid til annen blir det hos elg påvist forvokste klauver hos enkeltdyr. En kan tenke seg at manglende slitasje av ukjent årsak med påfølgende feilstilling på bein som forverrer situasjonen kan være en mulig forklaring. Spesifikke infeksjonssjukdommer i klauv eller sykdommer som har medført at dyret ikke har hatt normal slitasje samt ubalanse i vitamin- eller mineralnivå kan være aktuelle årsaker.

Laboratoriet beklager den lange svartiden.

 

 

Diagnose :       Påvist forvokste klauver, Onychodystrofi, klauv

 

Med hilsen

 

                                                                                   

 

Olav Eikenæs

veterinær

 

Osen, Nord for Digermulen
OSEN
Natt til Søndag fikk vi inn nok ei melding om påkjørsel av elg. Denne gang Nord for Osen (v Digermulen).  Meldinga lød på at to elger var påkjørt, ku og kalv hadde vært i kontakt med bil.  Vi rykket ut for å sjekke at ikke det lå dyr skadet ved veien.  Når det ble lyst var vi ute på nytt og sjekket spor osv.  Vi hadde kontakt med dyra etter ei lita stund, og konstaterte at ingen av dyra hadde synlige skader.  Vi satte litt fart i de, og fikk se at de heller ikke hadde problemer med å bevege seg.  Utrolig nok gikk det også denne gangen bra med både folk og dyr.  Materielle skader går heldigvis an å rette opp igjen.
Bildet viser hvordan det KAN gå, og har heldigvis ikke noe med påkjørselen ved Digermulen å gjøre.
Elg gjennom Isen
MØLNOSEN
Fredag 04.02.2011 fikk vi melding om elg som hadde gått gjennom isen i Kabelvåg, nærmere bestemt Mølnosen.  Det var to kyr og tre kalver.  Tre av dyra var gått gjennom isen. Da fallviltgruppa kom til stedet var den ene av elgene kommet seg på isen igjen. Mens to dyr lå i råka.  Vi satte da ut en lettbåt for å prøve å lage ei råk til land for dyra.  Mens vi holdt på med dette, klarte dyra etter litt å klore seg opp på isen igjen.  Like etter gikk den ene kua igjennom på nytt, men også denne gangen kom elgen seg opp på isen igjen.  Etter hvert trakk dyra opp i marka igjen, og har nå forhåpentligvis tørr og trygg grunn under beina.
Forvokste Klauver

STOREMOLLA

Siden 1994 har det på Store Molla blitt drevet Elgjakt. 17 sesonger, og mange elgfall. Øya har hele tiden hatt en voksende elg stamme, og det er ofte blitt skutt Okser med 14 tagger eller flere, når det gjelder slaktevekter er også disse stabilt høye. Øya er delt mellom to jaktlag, henholdsvis Store Molla Nord og Store Molla Sør. Jaktfeltene består for det meste av privat grunn, men Vågan kommune eier noen mål på øya, og disse leies ut til jaktlagene. Med såpass stor Elg stamme er det ikke uvanlig at ting skjer. Elg som går gjennom isen, blir tatt av ras, ramler / sklir utfor berg. Mer sjelden er det vel at man oppdager elg med skavanker som denne kviga hadde.

Fastboende på øya ser stadig vekk elg etter veien, og er for så vidt vant med dette. Nord på øya, like ved fergeleiet, ble det av forbipasserende oppdaget en elg tett ved veien. De stoppet da for å kikke på denne. Etter ei stund oppdaget de at hver gang elgen beveget på seg, stakk det noe svart opp av snøen framfor høyre framfot. De trodde det var en kvist eller noe som hadde satt seg fast mellom klauvene. Heldigvis ringte de til en av øyas elgjegere. Fallviltgruppa ble kontaktet, og vi avtalte at de som var der oppe skulle ta seg en tur ut for å se om de kunne finne ut hva som “feilte” dyret.

Siden det var ganske dyp snø i området, var det ikke så lett å få helt klarhet i hva som hadde skjedd / feilte elgen. De fikk imidlertid tatt ett bilde av elgen når den trakk unna jegerne, og det var tydelig at den hadde ett eller annet på klauven. Det ble da enighet om at elgen skulle observeres noen dager fremover. Dagen etter møtte imidlertid en av jegerne elgen på veien, og på 25 m hold var det ikke vanskelig å se hva som feilte dyret. Alle fire klauvene var ekstremt forvokste, de lengste var over 30 cm. Det var ingen tvil om at denne elgen hadde problemer og at den led.

Vi bestemte med en gang at dyret skulle felles, og en representant fra fallviltgruppa dro dagen etter oppover til Storemolla for å bistå jegerne der oppe med oppdraget. Elgen ble raskt sporet opp og avlivet.

En av beboerne på øya tok flere bilder av elgen, disse sendte hun til blant annet til Dagbladet. Det ble raskt veldig stor interesse fra media om saken, og både Radio - TV - Riks og Lokal aviser tok kontakt for å få detaljer fra hendelsen. Veterinærhøyskolen på Ås (UMB) hadde ikke hørt om slike enorme klauver på elg før, og karakteriserte dette som en liten sensasjon. Veterinærinstituttet i Harstad ville gjerne ha klauvene opp dit for nærmere undersøkelser. Pr i dag er klauvene i Harstad til undersøkelse, så ett eventuelt resultat av undersøkelsen må vi komme tilbake til.

Siden denne saken kom opp i media, har vi fått opplysninger om lignende tilfeller fra andre plasser også, men langt fra så graverende som dette. Skulle det være andre som har hørt om eller opplevd noe slikt ville det vært artig å få høre om dette.

Bilder av elg og Klauver ligger i Fotoalbumet.

Med slike "negler" er det vanskelig og ta seg frem i terrenget. Denne elgen har nok ikke hatt det noe særlig godt.
Elgpåkjørsel
I dag er det den 23.01.2011 og nok ei meld om en evt skadet elg i kabelvågmarka tikker inn.  Det er blitt observert elgspor med blod i.  Kurt følger på sporet på ski, men elgene velger å gå høyt i terrenget, så forholdene for ski er dårlig.  Oddvar og Klaus henter scooter, og kjører opp i marka fra Ungdomsskolen og ved vannverket i kongshalsen.  På post i den vestre enden av prestvannet får jeg nå 5 elger stort sett rett i fanget.  Ku med 2 kalver og ku med 1 kalv.  Det er denne kalven vi mistenker er skadet.  Men det er ingen tegn til beinbrudd på noen av dyra.  Ettersom det er en del sne i marka er det vanskelig å si bestemt hva som feiler dyret.  Vi velger å avslutte, og la dyra få roe seg.  Vi følger med de noen dager fremover for å se utviklingen.
...................................................o.........................................................

Fredag 14.01.2011 på ettermiddagen, kom det inn melding om elgpåkjørsel like vest for Hopskrysset.  Vi rykket ut med to mann, men tett snøvær og stor trafikk vanskeliggjorde ettersøket.  Vi fant imidlertid ku m 2 kalver like ved veien, det var tydelig at de hadde tenkt seg over.  Men siden vi "støkte" de, tok de fornuften fangen og trakk unna E 10.  Disse dyra var det ingen ting i veien med. Lørdag var været adskillig bedre, og fallviltgruppa hadde en mann ute for å se om vi kunne finne ut noe mer.  Det ble da funnet 6 dyr ved tunnellen, ku med to kalver, ku m en kalv samt ei kvige.  Alle disse dyra så tilsynelatende ok ut.  Tirsdag 18.01.2011 fikk vi inn ei meld fra de som jobber i tunnellen om en elg som virket å være i dårlig form.  Fallviltgruppa dro ut, og fant ei kvige som hadde store problemer med å forflytte seg.  Vi valgte å felle denne, siden vi ikke visste om den kunne ha evt indre skader.  Dyret ble gjort opp, fraktet til "slakteri" og videresolgt.
..................................................o...........................................................

Mandag 03.01.2011 fikk vi meld fra Store Molla om ei kviga som hadde noe "stikkende" ut fra den ene framfoten.  Andre som hadde sett elgen kunne også melde om at når den satte ned bakfoten, kom det stikkende opp noe framfor i sneen.  Vi hadde to mann ute for å se på saken, Geir og Willy på Molla.  De tok bilder av elgen, men det var vanskelig å tyde eksakt hva det kunne være.  Tirsdag 04.01.2011 hadde Willy elgen på 20 meters hold, da var det ikke vanskelig å se hva som feilte elgen.  Onsdag 05.01.2011 dro Fallviltgruppa opp for å være med å avlive og hente elgen.  Oppdraget gikk sammen med Geir og Willy smertefritt og greit.
Bilde av Klauven ligger i fotoalbumet.  Har flere bilder som legges ut etter hvert.
...................................................o...........................................................

Tirsdag 21.12.2010 kl 23.00 fikk vi meld fra Politiet i Harstad om elgpåkjørsel v Kleppstad i Vågan Kommune.  Bilen hadde en del materielle skader, knust siderute, samt avrevet speil.  Heldigvis ingen personskader denne gangen heller.  Elgen, en okse ble observert av ettersøksgruppa liggende ca 250 m unna der den ble påkjørt.  Vi observerte den ei stund, og ble enige om å la den vær i fred til det ble morra igjen.  Onsdag 22.12 var vi tilbake ved skadestedet, da hadde elgen forlatt liggeplassen.  Det ble observert noen bloddråper i sårleie, men utover det, ingen ting.  To okser ble observert liggende på sjøsiden av E 10, vi fikk disse på bena, og konstaterte at ingen av de hadde fotskader.  Elgen er friskmeldt, men vi vil følge med dyra noen dager fremover.  Ettersøk er vanskelig med så mye elg i samme området, det er spor og liggeplasser overalt.

................................................o............................................................
Søndag ettermiddag kl 17.55 fikk vi inn ei ny melding om elgpåkjørsel, denne gangen ved Lyngvær.  Her var sammenstøtet så kraftig at bilen ikke var kjørbar, samt at en person ble kjørt til sykehus for sjekk.  Elgen var død da fallviltgruppa kom til stedet.
.....................................................o......................................................
Fredag 18.12.2010 kl 21.34 fikk vi meld om Elgpåkjørsel v Rørvika.  Vi rykket ut og konstaterte at elgen ikke lå skadet i nærheten.  Dagen etter var vi å lette opp dyra, det ble konstatert at  elgen haltet litt på høyre framfot.  Elgen ble friskmeldt.
.....................................................0....................................................

Torsdag 16.12.2010 ble det påkjørt en elg i Småskjæran, ei ku ble påkjørt om ettermiddagen.  Dagen etter var fallviltgruppa ute og lette den opp.  Elgen ble heldigvis friskmeldt denne gangen.

............................................o.............................................................

Fredag 10.12.10 ble det påkjørt en elg ved Bobilcampen på Lyngvær.  Fallviltgruppa rykket ut med 2 mann.  Vi konstaterte fort at elgen hadde skade i en fot, mest sannsynlig brudd.  Vi avsluttet søket, og lot dyret roe seg i sårleie.  Lørdag 11.12.10 dro vi tilbake for å se etter elgen.  Vi fant da 8 andre elger som holdt til i området.  Disse trakk unna oss, og slo seg til i ett skogholt like i nærheten.  Vi fortsatte søket etter elgen "vår" og fikk etter litt se en elg som var på tur fra oss, denne hadde store problemer med å ta seg frem.  Det viste seg at ene bakfoten var knkt tvers av.  Elgen ble avlivet og fraktet til bilveg. (godt å ha scooter). 
.............................................o.............................................................

Lørdag 11.12.10 ble det påkjørt en elg v Holdøya i Hadsel.  Bilen fikk minimale skader, kun speilet som ble slått av.. Ettersøksekvipasje rykket ut og sporet på dyret.  Etter ca en km sporing konstaterte de at elgen ikke hadde fått skader i sammenstøtet. 
..............................................o..............................................................

Det var også en påkjørsel i raftsundet for ca 14 dager til 3 uker siden, der bilen fikk store materielle skader.  Utfallet av dette ettersøket vet vi ikke pr dato.
Slik kan det også gå, vi må vel si vi har vært heldige som har sluppet unna slike ulykker.
Elgpåkjørsel

Fredag den 26.11.10 ble det påkjørt en elg like ved avkjørselen til Henningsvær.  Bilen fikk en del materielle skader, men personene i bilen kom uskadd fra sammenstøtet.  Fallviltgruppa vaer ute på kvelden og gjorde ett lite søk i nærområdet.  Vi fant hverken blod, eller andre tegn på at elgen var skadet.  Lørdag 27.11.10 var 2 mann fra gruppa ute og lette etter dyra.  De fant spor etter ku og 2 kalver som gikk ut av området.  De fulgte sporene ut dagen, men kunne ikke finne ut at dyra var skadet på noen måte.  Elgen ble derfor friskmeldt.

Påkjørsel 24.04.2010
Lørdag kveld (24.04) ble det påkjørt en oksekalv v/ Sandsletta i Vågan kommune.  På bilen ble det en del skader, mens fører slapp unna uten å skade seg.  Det ble derimot en trasig endelikt for elgen, den måtte bøte med livet etter sammenstøtet.  Jan Gunnar Eilertsen i Vatnfjorden tok seg av avlivningen, og slaktet i etterkant.  Fallviltgruppa i kommunen hadde en enkel jobb med å kjøre ut å hente elgen på Søndag, få den i hus og flå skinnet av. 
Elg i vanskligheter i Kabelvåg
Denne elgen var uheldig å ramle ned i ei bergklipe som den ike hadde nubbsjans på å komme opp av igjen ved egen hjelp.  Elgen var imidlertid heldig som ble tilfeldig oppdaget av ett gjeng med unger som lekte i området.  Fallviltgruppa ble varslet, de rykket ut og fant elgen i en mildt sagt håpløs situasjon.  Eneste utvei var dessverre avlivning.  Etter avlivning, heiste vi elgen opp av klipa, og oppdaget da en god del skader på føtter, sidene, hofter, hals osv.  Det var tydelig at den hadde kjempet en skikkelig kamp for å komme løs.
Klipa er mellom 20 og 25 cm bred. Helt utrolig at elgen har kommet seg "nedi"

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...

Per-Kaare | Svar 14.12.2010 08:42

Veldig bra informasjon. En del elg etter Lofast fra Sløverfjord-tunellen og til og med Gullesfjord-rundkjøringen.

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

25.03 | 18:19

Flott😊

...
31.08 | 08:48

Ser at den fungerer ikke som link. Må kopiere den, og lime den inn i adresselinja.

...
30.08 | 18:05

Hei. Jeg får ikke åpnet denne koblingen ?

...
29.08 | 22:06

https://youtu.be/dqzRtHVHfnE

Vinsja i bruk👍

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE